Nieuws

Heraanmelden

Zutphen, 1 juni 2020                                                               

Beste ouders/ beste leerlingen,

Na een periode van online-lessen zijn we blij dat we de pianolessen op de Muzehof weer op hebben kunnen pakken. Met veel enthousiasme en plezier hebben we afgelopen seizoen lesgegeven, ook tijdens de online-lessen. We hopen dat onze leerlingen hier ook positief op terug kunnen kijken en dat u/je volgend seizoen de pianolessen voortzet. We informeren u/je hierbij over de laatste weken van dit seizoen en het aanmelden voor komend seizoen.

Ondanks dat nog niet alles mogelijk is, hopen we toch een manier te vinden om seizoen 2019 – 2020 met de leerlingen leuk af te sluiten. Evenementen zoals de Pianobattle, de eindvoorstelling, de projectweken, een masterclass en Pianopodium zullen we dit jaar moeten missen. We zijn nog aan het onderzoeken of we verantwoord en veilig een gezamenlijke muzikale activiteit in de buitenlucht kunnen organiseren. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we u/je informeren.

Omdat de lessen op de Muzehof net weer op gang zijn gekomen, hebben we besloten dit seizoen geen piano-examens af te nemen. Zo willen we onze aandacht in de laatste periode voor de zomervakantie vooral richten op het plezier in pianospelen zonder bijkomende spanning en onderbreking van de reguliere lessen. 

Heraanmelden

Bijgaand treft u 2 aanmeldingsformulieren voor het seizoen 2020-2021. Graag verzoeken wij u één exemplaar voor 1 juli te retourneren. Indien u de pianolessen niet wilt voortzetten zouden wij het op prijs stellen een bericht van afmelding te ontvangen.

Tarieven

De tarieven blijven gelijk aan de tarieven in seizoen 2019 – 2020.

Laatste lesweek en start komend seizoen

De laatste lesweek is van 6 tot 10 juli (week 28). In deze week hopen wij dan ook een leuke afsluiting voor de leerlingen te organiseren.

Na de zomer vangen de lessen weer aan vanaf maandag 31 augustus (week 36). In de week daaraan voorafgaand nemen wij contact op over de lestijd.

Wij wensen u alvast een goede vakantie toe en hopen u/je in het nieuwe seizoen weer te mogen begroeten bij Pianoschool Zutphen!

Met muzikale groet!

Emile Engel & Cathelijne Maat