Lesovereenkomst On-line

Inschrijfformulier Pianoschool Zutphen

Ondergetekenden :

Naam Leerling*
Naam Ouder/Verzorger
Straatnaam en huisnummer*
Postcode en woonplaats*
Telefoon
Mobiel ouder/verzorger
Mobiel leerling
Emailadres*
Geboortedatum leerling*
Rekeningnummer (IBAN)*
Verklaren hierbij een overeenkomst te sluiten aangaande pianolessen volgens de door Pianoschool Zutphen opgestelde voorwaarden die onder aan de pagina staan.
Lesvorm:*
Betaling:*

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 26 augustus 2019 - 18 juli 2020

Naam leerling (indien minderjarig, naam ouder/verzorger)*
Plaats*
Datum*
Naam docent


Door ondertekening van deze lesovereenkomst verklaart leerling/ouder/verzorger zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met de lesvoorwaarden.